Privacy Policy

Jouw Privacy Beheren

Om je de best mogelijke ervaring te bieden, gebruiken zowel wij als derde partijen technologieën zoals cookies om toegang te krijgen tot apparaatinformatie en/of deze op te slaan. Door in te stemmen met deze technologieën, stel je ons en derde partijen in de mogelijkheid persoonlijke gegevens zoals browsegedrag of unieke ID's op deze website te verwerken. Indien je geen toestemming geeft of deze intrekt, kan dit bepaalde eigenschappen en functies nadelig beïnvloeden.

Klik hieronder om toestemming te geven voor het bovenstaande of maak gedetailleerde keuzes, waaronder het uitoefenen van jouw recht om bezwaar te maken tegen bedrijven die persoonsgegevens verwerken, op basis van rechtmatig belang in plaats van toestemming. Je kunt jouw keuzes te allen tijde bijwerken door op de Privacy knop onder aan het scherm te klikken.

We gebruiken jouw gegevens voor:

  • Precieze geolocatie gegevens en identificatie via het scannen van apparaten
  • Gepersonaliseerde advertenties en inhoud, advertentie- en inhoudsmeting, doelgroep inzichten en productontwikkeling.
  • Strikt noodzakelijke cookies
  • Functionele cookies
  • Analytics
  • Advertenties
  • Sociale media

Jouw Privacy Beheren

Wij en een aantal geselecteerde bedrijven hebben toegang tot jouw gegevens en gebruiken deze informatie voor de onderstaande doeleinden. Klik op een doel om jouw voorkeuren aan te passen en om meer te weten te komen over wie er om jouw toestemming vraagt en/of rechtmatig belang claimt om jouw gegevens voor dat doel te verwerken. Houd er rekening mee dat wanneer alle doeleinden zijn geweigerd, dit een negatief effect op bepaalde functies van de website kan hebben.

Voor sommige doeleinden kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt op de juridische grond van rechtmatig belang

Meer over privacy

Graaf dieper en kom meer te weten over waarom wij jouw toestemming nodig hebben, waarom en hoe we jouw gegevens gebruiken, waar jouw toestemming voor gebruikt wordt, hoe je jouw voorkeuren kunt aanpassen en meer.

Waarom hebben jullie mijn toestemming nodig?

  • Deze website en haar partners slaan persoonlijke gegevens op en hebben toegang tot deze gegevens op basis van unieke identificatiegegevens, zoals cookies. De algemene verordening gegevensbescherming van de EU vereist vrijwillig gegeven toestemming voordat deze persoonsgegevens verwerkt worden. Om u middels onze eigendommen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij om uw toestemming, om ons en onze partners in staat te stellen uw gegevens te verwerken.
  • Door deze toestemming te accepteren of te weigeren, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming met betrekking tot gegevensverwerking op deze website. U stemt ermee in om uw persoonlijke gegevens met ons en onze partners op deze website te delen. Als u de toestemming voor gegevensverwerking door ons en onze verkopers weigert of deze intrekt, kan dit een negatief effect hebben op de functies van de website en de ervaring van uw bezoek.

Klik hieronder op de link 'Onze partners' om de lijst met verkopers te zien die uw gegevens verwerken.

Waarom gebruiken jullie mijn gegevens?

Door de vermelde doeleinden en functies te bekijken en ermee in te stemmen, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens door ons en onze partners worden verwerkt. Dit stelt ons in staat om onze diensten te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden. Het weigeren of intrekken van deze toestemming kan een negatief effect hebben op bepaalde eigenschappen en functies van onze digitale eigendommen.

Wij verwerken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden en de functies die deze doeleinden ondersteunen, zijn hierboven vermeld.

Ben je ouder of jonger dan 16 jaar?

Wij begrijpen dat het belangrijk is dat minderjarigen op een veilige manier gebruik maken van het internet. We beschouwen het ook als onze verantwoordelijkheid om de websites kindvriendelijk te maken en inhoud te tonen die bij jouw leeftijdsgroep past. Als je aangeeft dat je nog geen 18 jaar of ouder bent, zal je daarom automatisch worden gelinkt naar een apart Kids Domein, waarbij er ook géén persoonsgegevens zal worden verzameld.

PRIVACYVERKLARING ONLINE TV PLATFORM MINIDISCO TV

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van het MINIDISCO TV platform, dat door DJANGO MUSIC & PUBLISHING VOF in samenwerking met Tradecast B.V. is ontwikkeld en wordt geëxploiteerd.

MINIDISCO TV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij willen u daarom op transparante en zo duidelijk mogelijke wijze informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Ons privacybeleid is volledig afgestemd op de meest actuele wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. In dit document treft u aan hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring goed door te nemen. 

Wanneer worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de navolgende gevallen:

U heeft een gebruikersaccount aangemaakt op de website www.minidisco.tv;

U maakt anderszins gebruik van onze diensten en heeft in dat kader een overeenkomst gesloten met het platform MINIDISCO TV;

U heeft uw contactgegevens toegezonden via het contactformulier op de website www.minidisco.tv;

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Indien u uw gegevens achterlaat op onze website of een overeenkomst sluit, dan kan MINIDISCO TV de navolgende gegevens verwerken:

Uw bedrijfsgegevens zoals KVK-nummer, bedrijfsnaam en BTW-nummer (indien van toepassing);

Uw voor- en achternaam;

Uw (vestigings-)adres;

Uw telefoonnummer;

Uw e-mailadres;

Uw bankgegevens (indien van toepassing).

Naast uw persoonlijke gegevens, kan MINIDISCO TV tevens bezoekersgedrag inzien. MINIDISCO TV registreert bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van apparatuur waarmee wordt ingelogd, alsmede vanuit welke browsers wordt ingelogd, opgegeven interesse- c.q. voorkeursgebieden, verwijzingsverkeer en locatiegegevens. MINIDISCO TV slaat deze gegevens geanonimiseerd op, met het doel om het aanbod steeds beter af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de bezoekers van het platform. 

Cookies

Om het gebruik van het online platform te kunnen optimaliseren, maakt MINIDISCO TV gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdens het openen van pagina’s op onze website wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op uw computer/tablet/smartphone. De op uw apparaat opgeslagen gegevens kunnen bij een volgend websitebezoek weer naar onze servers gestuurd worden. Door de plaatsing van cookies wordt uw IP-adres verwerkt. U kunt cookies desgewenst verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser. 

Webpagina’s van derden

Het platform MINIDISCO TV kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is MINIDISCO TV niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

MINIDISCO TV bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens verzameld werden. Indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard. Wanneer u uw gebruikersaccount bij MINIDISCO TV opheft, worden uw gegevens uiterlijk binnen 60 dagen verwijderd. 

Wie beheert uw persoonsgegevens?

DJANGO MUSIC & PUBLISHING VOF is beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en is daarom tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens conform de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. 

Hieronder treft u alle belangrijke bedrijfsinformatie aan:

Bedrijfsnaam: Django Music and Publishing vof

Rechtsgeldig vertegenwoordigd: Jan van der Plas (directeur)

Gevestigd te: Katwijk, aan de S de L Wyborghstraat 8 (postadres) en Katwijk, 1e Mientlaan 75, unit 326 (studio en bezoekadres)

KVK-nummer:  28101357

Locatie gegevensopslag

De gegevens die wij van u verkrijgen worden opgeslagen op een server binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: de EER), maar kunnen mogelijk ook worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de EER. Indien een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zal dit te allen tijde gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen MINIDISCO TV, uitsluitend met het doel om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren. 

MINIDISCO TV werkt daarnaast samen met derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of wanneer MINIDISCO TV wettelijk verplicht is om uw gegevens te delen. 

TradeCast B.V. 

MINIDISCO TV biedt haar producten en diensten aan via een online videoplatform. Teneinde onze diensten op dat vlak mogelijk te maken, werkt MINIDISCO TV samen met TradeCast B.V., gevestigd te 8017 JD Zwolle, aan het Hanzeplein 11-27. Dit bedrijf heeft inzage in de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt op de website www.minidisco.tv

MINIDISCO TV zal uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen aan derden, wanneer u daarvoor geen expliciete toestemming hebt gegeven. 

Beveiliging persoonsgegevens

MINIDISCO TV treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Juridische grondslag

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken ontvangt u van ons een bericht. Daarin zullen wij steeds aangeven wat de reden is voor deze gegevensverwerking. 

MINIDISCO TV verzamelt persoonsgegevens wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verzamelen en te verwerken; wanneer wij uw gegevens nodig hebben voor het sluiten van een overeenkomst (bijvoorbeeld een licentie- of gebruikersovereenkomst), of wanneer u MINIDISCO TV toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult en toestuurt via onze website, of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief). 

Uw rechten

MINIDISCO TV informeert u graag over aan u toekomende rechten, wanneer u persoonsgegevens met MINIDISCO TV deelt. U heeft in ieder geval recht op inzage, op dataportabiliteit, op rectificatie, op verwijdering en op restrictief gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Inzage

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u informatie wenst te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, neemt u dan contact op met ons via de contactpagina op minidisco.tv of stuur een e-mail naar djangomusic@minidisco.nl.

Dataportabiliteit

Indien MINIDISCO TV uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, of op basis van een met u gesloten overeenkomst, dan heeft u het recht om een kopie te ontvangen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. MINIDISCO TV kan deze gegevens aan u verstrekken, of – indien u dat wenst – overdragen aan een andere partij. Dit recht heeft alleen betrekking op gegevens die u aan ons heeft verstrekt. 

Rectificatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn. 

Verwijdering

Op elk moment kunt u MINIDISCO TV verzoeken om uw – aan MINIDISCO TV verstrekte - persoonsgegevens te (laten) verwijderen. MINIDISCO TV zal uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen, tenzij sprake is van de navolgende situaties:

MINIDISCO TV is wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren. MINIDISCO TV zal uw gegevens dan alleen verwerken voor zover en voor zolang die wettelijke verplichting op MINIDISCO TV rust.

U heeft een lopende overeenkomst met MINIDISCO TV.

U heeft één of meerdere facturen van MINIDISCO TV nog niet voldaan;

U wordt ervan verdacht dat u in de afgelopen vijf jaar onze diensten heeft misbruikt (denk aan het commercieel gebruik van een gebruikersaccount of het gebruik van onze diensten zonder dat daarvoor de benodigde licentie(s) zijn aanschaft).

Bezwaar

Gerechtvaardigd belang

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zal MINIDISCO TV uw gegevens niet langer verwerken, tenzij MINIDISCO TV een rechtsgrondslag kan aantonen voor deze gegevensbewerking, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten.

Directe marketing

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Indien u niet langer directe marketing wenst te ontvangen kunt u een bericht versturen via onze contactpagina op live.arjenlubach.nl, waarin u aangeeft dat u geen directe marketing (denk aan nieuwsbrieven) wenst te ontvangen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onder iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt op “schrijfmijuit” of “unsubsribe” te klikken en verdere instructies op te volgen. 

Restrictie

Onder de navolgende omstandigheden kunt u MINIDISCO TV verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

U maakt bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. MINIDISCO TV beperkt de verwerking van persoonsgegevens in een dergelijk geval, totdat duidelijk is of uw belang zwaarder weegt dan de belangen van MINIDISCO TV bij de verwerking van uw gegevens.

MINIDISCO TV heeft niet langer een rechtsgrond om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, echter u wilt dat MINIDISCO TV uw persoonsgegevens bewaart, zonder deze te gebruiken. 

Updates

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt teneinde te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De meest actuele versie van deze privacyverklaring wordt altijd beschikbaar gesteld op onze website www.minidisco.tv. Indien wij ons privacybeleid wijzigen, stellen wij betrokkenen altijd in kennis van deze wijzigingen. Desalniettemin adviseren wij u om ons privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen. 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wilt één aan u toekomend recht uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met ons via djangomusic@minidisco.nl.